Regulamin pakietów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH

Data wejścia w życie: 14.06.2024 r.

Klinika Zdrowia i Urody “Malina-Med” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 5291837164 (dalej nazywane „Malina-Med”).

1. Oferta Pakietów Zabiegowych

Malina-Med oferuje Pakiety zabiegowe w atrakcyjnych cenach, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Zakupić można tylko te pakiety , które są aktualnie promowane.

2. Zawartość Pakietów Zabiegowych

Pakiet zabiegowy zawiera zestaw zabiegów kosmetologicznych lub medycznych o ściśle określonej wartości. Te zabiegi nie podlegają wymianie na inne usługi ani zwrotowi pieniędzy.

3. Ważność Pakietów Zabiegowych

Pakiety zabiegowe są ważne przez okres wyznaczony przy zakupie pakietu. Okres ten jest wyliczany w oparciu o czas potrzebny na realizację wykupionych usług i dodatkowe 6 tygodni (42 dni), które pozwala na realizację pakietu mimo zdarzeń losowych tj: przekładnie wizyt, choroba.

4. Właściciel Pakietu

Pakiet zabiegowy jest wystawiany na imię i nazwisko osoby, na rzecz której jest zakupiony i nie może być udostępniany innej osobie.

5. Rezerwacja/ odwołanie zabiegów

Aby skorzystać z Pakietu zabiegowego należy zarezerwować termin kontaktując się z nami:

Jeżeli istnieje konieczność odwołania zabiegu prosimy nas o tym poinformować (najlepiej telefonicznie 22 755 15 02) .

Malina-Med zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji pakietu w przypadku, gdy klient notorycznie nie pojawia się na umówionych wizytach bez wcześniejszego odwołania.

W przypadku trzykrotnego niepojawienia się na wizycie bez uprzedniego odwołania, Malina-med ma prawo do przerwania realizacji pakietu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane zabiegi.

W przypadku zdarzeń losowych (np.choroba) klient jest zobowiązany do poinformowania kliniki – w celu ustalenia indywidualnego rozwiązania.

6. Punktualność

Prosimy o przybycie do Recepcji Malina-Med najpóźniej 5 minut przed umówionym terminem zabiegu, abyśmy mogli dopełnić wszelkich formalności. W przypadku spóźnienia, zastrzegamy sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu w zależności od opóźnienia.

7. Informowanie o Pakiecie

Podczas dokonywania rezerwacji, prosimy poinformować naszą recepcję, że zabieg będzie rozliczany na podstawie zakupionego wcześniej Pakietu zabiegowego.

8. Warunki Zdrowotne

Nasi pracownicy mają prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uważają, że istnieją przeciwwskazania lub jeśli Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Wybór Pracownika

Staramy się umówić Panią /Pana na zabieg u wybranego przez Państwa pracownika, o ile to możliwe. Jednakże nie zawsze możemy zagwarantować termin u preferowanego pracownika, zwłaszcza jeśli dostępność terminów jest ograniczona. Brak dostępności terminu u danego pracownika nie ma wpływu na ważność Pakietu zabiegowego .

10. Przeciwwskazania Medyczne

W przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu w trakcie trwania Pakietu zabiegowego, dokonujemy wymiany zabiegu na inny, odpowiedni po konsultacji z naszym specjalistą.

11. Płatności

Wszystkie opłaty za Pakiet zabiegowy muszą być dokonane przed wykonaniem pierwszego zabiegu. Akceptujemy płatności gotówką i kartą. Po zakupie pakietu otrzymasz voucher w formie papierowej.

12. Akceptacja Regulaminu

Regulamin korzystania z pakietów zabiegowych stanowi integralną część Pakietów. Przy zakupie pakietu oświadczasz, że zapoznałeś się z tym regulaminem i akceptujesz go w pełni.

Dziękujemy, za wybranie Malina-Med. Cieszymy się, że możemy Panią /Pana u nas gościć, i życzymy udanych i relaksujących zabiegów!

Komentowanie jest wyłączone.